img
img
img 

09.03.2023 г.

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и монтаж на PVC дограма”.
Документацията може да изтеглите от тук.


03.02.2023 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за избор на изпълнител
Документацията може да изтеглите от тук.


09.01.2023 г.

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и монтаж на PVC дограма”
Документацията може да изтеглите от тук.


27.10.2022 г.

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и монтаж на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени.”
Документацията може да изтеглите от тук.


 

 

 


 

Фирма ПНЕВМАТИКА - ФЕНИКС ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0004-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Общата стойност на проекта е 299 808,45 лв., от които 149 904,22 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.