img
img

03.02.2023 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за избор на изпълнител
Документацията може да изтеглите от тук.


09.01.2023 г.

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и монтаж на PVC дограма”
Документацията може да изтеглите от тук.


27.10.2022 г.

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и монтаж на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени.”
Документацията може да изтеглите от тук.


 

 

 


 

Фирма ПНЕВМАТИКА - ФЕНИКС ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0004-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Общата стойност на проекта е 299 808,45 лв., от които 149 904,22 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.